Category Archives: After taking ellaOne®

Prevensjon etter ellaOne®

Viktig å beskytte seg!
ellaOne er ikke et
prevensjonsmiddel
Bruk fast prevensjon

ellaOne skal bare brukes sporadisk som nødprevensjon. ellaOne gir, i motsetning til kondom, ingen beskyttelse mot kjønnssykdommer. Kondom beskytter både mot kjønns-sykdommer og graviditet.

ellaOne skal ikke brukes regelmessig eller erstatte vanlig prevensjon. Hvis du ikke har en vanlig/fast prevensjonsmetode, bør du snakke med legen eller annet helsepersonell om å velge en metode som passer for deg.

Red condom with  packings isolated on white

Referanser

Referanse: ellaOne pakningsvedlegg, sist oppdater januar 2017.

 

Sex etter ellaOne®

Red condom with  packings isolated on white

Hvis du har hatt ubeskyttet samleie etter å ha tatt ellaOne, kan ikke nødprevensjon hindre en graviditet. Bruk kondom fram til neste menstruasjon, selv om du bruker p-piller.

ellaOne kan gjøre andre hormonprevensjonsmidler, som piller og plaster, mindre effektive. Hvis du pleier å ta hormonprevensjonsmidler, kan du fortsette å bruke dem etter å ha tatt ellaOne, men pass på å bruke kondom hver gang du har sex inntil den neste menstruasjonen din.

Referanser

Referanse: pakningsvedlegg ellaOne, sist oppdatert januar 2017.

Hvordan vet jeg om ellaOne® har virket?

Du kan ikke vite om ellaOne har virket før du får din neste menstruasjon. Etter å ha tatt ellaOne får de fleste kvinner normal menstruasjon til forventet tidspunkt. Noen kan få menstruasjonen senere eller tidligere enn normalt. Hvis menstruasjonen er mer enn 7 dager forsinket, er unormal, du opplever symptomer som magesmerter, kvalme, oppkast eller smerter i brystene, eller du lurer på om du kan være gravid, bør du ta en graviditetstest.

 

Gravid etter ellaOne?
Hvis du utilsiktet har tatt ellaOne under graviditet, eller har blitt gravid til tross for at du har tatt ellaOne, ønsker HRA Pharma (lisensinnehaveren av ellaOne) å motta mer informasjon om graviditeten din. Informasjonen er anonym for å bevare din konfidensialitet. Du kan sende inn informasjon på www.hra-pregnancy-registry.com, eller be legen din gjøre det for deg. Du rådes på det sterkeste til å kontakte lege så tidlig som mulig under graviditet.

Referanser

Referanse: pakningsvedlegg ellaOne, sist oppdatert januar 2017.

ellaOne og bivirkninger

Som alle andre legemidler, kan ellaOne gi bivirkninger, men ikke alle får dem.

De mest vanlige rapporterte bivirkningene er hodepine, kvalme, magesmerter og smerter under menstruasjon. Dette er også tegn på graviditet. Hvis du ikke får menstruasjonen eller den er kraftigere eller lettere enn normalt, og du får symptomer som beskrevet over, etter at du har tatt ellaOne, bør du ta en graviditetstest.

Kontakt lege, helsepersonell eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

 

Referanser

Referanse: Pakningsvedlegg ellaOne, sist oppdatert januar 2017