Category Archives: Before taking ellaOne®

Forsiktighetsregler

Under vises en liste over legemidler og helsetilstander man bør være kjent med før bruken av ellaOne:

 • Alvorlig astma
 • Anbefales ikke for kvinner med alvorlig leversykdom
 • Visse legemidler som brukes for å behandle epilepsi (fenytoin, fosfenytoin, fenobarbital, primidon, carbamazepin, oxcarbazepin)
 • Visse legemidler som brukes til å behandle HIV-infeksjon (ritonavir, efavirenz, nevirapin)
 • Visse legemidler som brukes for å behandle bakterieinfeksjoner (for eksempel rifampicin, rifabutin)
 • Urtemedisiner som inneholder Johannesurt (Hypericum perforatum)
 • Bør ikke brukes sammen med nødprevensjon som inneholder levonorgestrel
 • Hvis menstruasjonen er forsinket, eller symptomer på graviditet oppleves (som ømme bryster og morgenkvalme)

Referanser

Referanse: Pakningsvedlegg ellaOne, sist oppdatert januar 2017

Du bør ikke bruke ellaOne® hvis:

 •  Du er allergisk overfor ulipristalacetat eller noen av de andre hjelpestoffene i ellaOne. (Hjelpestoffene et listet opp i pakningsvedlegget – spør en av de ansatte på apoteket hvis du er usikker)

 

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du tar ellaOne

 • hvis du har forsinket menstruasjon eller andre symptomer på graviditet (tunge bryster, morgenkvalme)
 • hvis du har alvorlig astma
 • hvis du har alvorlig leversykdom
 • ellaOne kan virke mindre effektivt hvis du har brukt visse andre legemidler i løpet av de siste 4 ukene. Det gjelder særlig legemidler brukt i behandling av epilepsi, tuberkulose, HIV-infeksjon eller plantebaserte legemidler som inneholder Johannesurt (se pakningsvedlegget). Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker ellaOne

 

Referanser

Referanse: Pakningsvedlegg ellaOne, sist oppdatert januar 2017

Hva ellaOne® ikke er

ellaOne er IKKE en prevensjonsmetode, men en nødprevensjon som kan hindre graviditet etter ubeskyttet samleie, eller når annen prevensjon har mislykkes.

Hvis du har ubeskyttet samleie etter å ha tatt ellaOne, kan ikke nødprevensjon hindre en graviditet.  Bruk kondom fram til neste menstruasjon, selv om du bruker p-piller.
Dersom du bruker p-piller som prevensjon skal du fortsette å ta p-pillene som vanlig.
P-pillenes beskyttelseseffekt kan være noe redusert etter avbrudd frem til neste menstruasjon.

ellaOne kan IKKE brukes til å fremkalle abort

 

Referanser

Referanse: Pakningsvedlegg ellaOne, sist oppdatert januar 2017

Hva er ellaOne®?

 • ellaOne er en nødprevensjon som kan hindre graviditet etter ubeskyttet samleie, eller når annen prevensjon har mislykkes.
 • ellaOne kan hindre en graviditet selv like før eggløsning – når risikoen for å bli gravid er størst.
 • ellaOne virker ved å utsette eggløsningen.
 • Hver ellaOne-tablett inneholder 30 mg ulipristalacetat.
 • ellaOne er lett å ta – en tablett tas så raskt som mulig etter ubeskyttet samleie eller når annen prevensjon har mislykkes, men ikke senere enn 5 dager (120 timer).
 • ellaOne er for alle kvinner i fruktbar alder.
 • ellaOne kan tas når som helst i løpet av menstruasjonssyklusen.

Referanser

Referanse: Pakningsvedlegg ellaOne, sist oppdatert januar 2017