Du bør ikke bruke ellaOne® hvis:

  •  Du er allergisk overfor ulipristalacetat eller noen av de andre hjelpestoffene i ellaOne®. (Hjelpestoffene et listet opp i pakningsvedlegget – spør en av de ansatte på apoteket hvis du er usikker)
  • Du vet at du er gravid

Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du tar ellaOne®

  • Hvis du ammer
  • hvis du har forsinket menstruasjon eller andre symptomer på graviditet (tunge bryster, morgenkvalme)
  • hvis du har alvorlig astma
  • hvis du har alvorlig leversykdom
  • ellaOne® kan virke mindre effektivt hvis du har brukt visse andre legemidler i løpet av de siste 4 ukene. Det gjelder særlig legemidler brukt i behandling av epilepsi, tuberkulose, HIV-infeksjon eller plantebaserte legemidler som inneholder Johannesurt (se pakningsvedlegget). Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker ellaOne®

 

Referanser

Referanse: Pakningsvedlegg ellaOne.