ellaOne® og bivirkninger

Som alle andre legemidler, kan ellaOne® gi bivirkninger, men ikke alle får dem.

De mest vanlige rapporterte bivirkningene er hodepine, kvalme, magesmerter, ømme bryster og smerter under menstruasjon. Dette er også tegn på graviditet. Hvis du ikke får menstruasjonen eller den er kraftigere eller lettere enn normalt, og du får symptomer som beskrevet over, etter at du har tatt ellaOne, bør du ta en graviditetstest.
Kontakt lege, helsepersonell eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding.

Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.

Referanser

Referanse: Pakningsvedlegg ellaOne.