Forsiktighetsregler

Under vises en liste over legemidler og helsetilstander man bør være kjent med før bruken av ellaOne®:

  • Alvorlig astma / astma som behandles med kortikosteroider oralt
  • Anbefales ikke for kvinner med alvorlig leversykdom
  • Visse legemidler som brukes for å behandle epilepsi (fenytoin, fosfenytoin, fenobarbital, primidon, carbamazepin, oxcarbazepin)
  • Visse legemidler som brukes til å behandle HIV-infeksjon (ritonavir, efavirenz, nevirapin)
  • Visse legemidler som brukes for å behandle bakterieinfeksjoner (for eksempel rifampicin, rifabutin)
  • Urtemedisiner som inneholder Johannesurt (Hypericum perforatum)
  • Bør ikke brukes sammen med nødprevensjon som inneholder levonorgestrel
  • Hvis menstruasjonen er forsinket, eller symptomer på graviditet oppleves (som ømme bryster og morgenkvalme)

Referanser

Referanse: Pakningsvedlegg ellaOne.