Nødprevensjon forårsaker ikke abort

Det kan hende du har hørt at nødprevensjon forårsaker abort. Det er ikke riktig.

Nødprevensjon kan hindre graviditet, men hvis du allerede er gravid vil ikke nødprevensjonen avbryte det eksisterende svangerskapet. Nødprevensjon kan derfor ikke forårsake abort.

Referanser

Referanse: pakningsvedlegg ellaOne.