Prevensjon etter ellaOne®

 

Viktig å beskytte seg!
ellaOne® er ikke et
prevensjonsmiddel
Bruk fast prevensjon

ellaOne® skal bare brukes sporadisk som nødprevensjon. ellaOne® gir, i motsetning til kondom, ingen beskyttelse mot kjønnssykdommer. Kondom beskytter både mot kjønns-sykdommer og graviditet.

ellaOne® skal ikke brukes regelmessig eller erstatte vanlig prevensjon. Hvis du ikke har en vanlig/fast prevensjonsmetode, bør du snakke med legen eller annet helsepersonell om å velge en metode som passer for deg.

Referanser

Referanse: ellaOne pakningsvedlegg.