Prevensjon etter ellaOne®

Viktig å beskytte seg!
ellaOne er ikke et
prevensjonsmiddel
Bruk fast prevensjon

ellaOne skal bare brukes sporadisk som nødprevensjon. ellaOne gir, i motsetning til kondom, ingen beskyttelse mot kjønnssykdommer. Kondom beskytter både mot kjønns-sykdommer og graviditet.

ellaOne skal ikke brukes regelmessig eller erstatte vanlig prevensjon. Hvis du ikke har en vanlig/fast prevensjonsmetode, bør du snakke med legen eller annet helsepersonell om å velge en metode som passer for deg.

Red condom with  packings isolated on white

Referanser

Referanse: ellaOne pakningsvedlegg, sist oppdater januar 2017.