Retningslinjer for personvern

1/ Statistikkdata

Data innsamlet av HRA Pharma gjennom bruk av nettstedet www.ellaone.com blir samlet inn for statistiske formål angående bruken av dette nettstedet og vil ikke bli brukt for andre formål. Brukere av nettstedet forblir i alminnelighet anonyme.

  • Følgende data blir innsamlet, bearbeidet og lagret for en periode på ikke lenger enn to år:

  • domene og server (vert) som brukerne anvender for å ha tilgang til dette nettstedet på internett;

  • I tilfeller av svikt, adresse på det nettsted som brukere anvender for å få tilgang til vårt nettsted;

  • dato, tid og lengde på besøkene i nettstedet, og hvilke sider som hyppigst besøkes;

  • brukernes internettprotokoll- (IP-) adresse;

  • operativsystemet til brukernes datamaskin og detaljer om brukernes nettlesere.

2/ Rett til å få tilgang, modifisere, rette opp og slette innsamlet informasjon

Brukerne har rett til å få tilgang til, modifisere, rette opp og slette alle data som er innsamlet om dem selv.

For å utøve denne retten, vennligst kontakt CIL@hra-pharma.com

Beskyttelse og bearbeiding av persondata i forhold til dette nettstedet er i samsvar med den franske informatikk- og frihetsloven (“om informasjonsteknologi, datafiler og borgerlige friheter”) av 6. januar 1978 med videre endringer, i særdeleshet i henhold til parlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om ”vern av enkeltpersoner med hensyn til bearbeiding av persondata og den frie bevegelse av slike data”.

Du kan finne alle detaljer relatert til “informatikk- og frihetsloven” på nettstedet til CNIL.