Bruksvilkår

Bruk av dette nettstedet

Dette nettstedet blir kontrollert og drevet av HRA Pharma, som har hovedkvarter i 15, rue Béranger, 75003 PARIS, Frankrike (telefon: + 33 (0) 1 40 33 11 30). Adgang til og bruk av dette nettstedet er underlagt disse bruksvilkår og alle gjeldende lover og reguleringer. Ved å gå inn i og bruke dette nettstedet, aksepterer du uten begrensning eller forbehold disse Bruksvilkårene.

HRA Pharma forbeholder seg retten til å endre disse Bruksvilkårene fra tid til annen uten varsel, dersom det anses nødvendig; du anbefales derfor å sjekke dem med jevne mellomrom.

Dette nettstedet er offentlig tilgjengelig.

Dette nettstedet er ikke ment å bli anvendt som kilde for medisinske råd eller veiledning. Ikke under noen omstendighet bør ting som angis på dette nettstedet anvendes for å fastsette en medisinsk diagnose, noe som bare kan oppnås ved å konsultere en kvalifisert lege.

Innhold og ansvar

Dette nettstedet er opprettet for å gi generell informasjon om nødprevensjon og ordinære prevensjonsmidler og spesifikk informasjon om vårt produkt for nødprevensjon ellaone® som er fremstilt av ulipristalacetat 30mg. Det er blitt utviklet i samsvar med prinsippene i internasjonale reguleringer. Du godtar at tilgang til og bruk av dette nettstedet og innholdet er på din egen risiko.

HRA Pharma og enhver part som er involvert i å opprette, produsere eller levere dette nettstedet utelukker herved uttrykkelig:

  • Alle betingelser, garantier og andre vilkår som på annen måte måtte være forutsatt av lovgivning eller rettspraksis.

  • Ethvert ansvar for noen som helst direkte, indirekte eller følgemessige tap eller materielle skader pådratt av noen bruker på grunnlag av tilgang til, bruk av eller manglende evne til å bruke dette nettstedet, eller for noen som helst feil eller utelatelser i nettstedets innhold.

HRA Pharma godtar intet ansvar for noen som helst tap eller materielle skader forårsaket av angrep fra en distribuert tjenestenekting, eller av virus eller annet teknisk skadelig materiale som måtte infisere ditt datautstyr, dataprogrammer, data eller annet rettighetsbeskyttet materiale på grunn av din bruk av audio, video, data eller tekst på nettstedet eller noe annet aspekt av nettstedet.

Registrering og personvern
HRA Pharma respekterer de registrerte nettstedbrukernes personvern, og brukerne vises til Retningslinjene for personvern for avdekkinger angående innsamling og bruk av dine personlige opplysninger.

Varemerker og logoer
Du kan ikke på noen måte bruke noen av de varemerker og logoer som anvendes inne dette nettstedet.

Opphavsrett
HRA Pharma er eier eller rettighetshaver til all opphavsrett i nettstedet. Alle slike rettigheter er forbeholdt.
Du kan laste ned og beholde på din diskett eller i utskriftformat en enkelt kopi av materiale som publiseres på dette nettstedet så fremt det kun er for din personlige, ikke-kommersielle bruk, forutsatt at du ikke fjerner noen meldinger om opphavsrett eller andre rettighetsmeldinger. Du kan ikke på noen annen måte kopiere, distribuere, vise frem, laste ned, modifisere, videresende, overføre eller bruke noe som helst materiale helt eller delvis uten HRA Pharmas skriftlige forhåndstillatelse. Du kan ikke speile på en annen internettserver helt eller delvis noe som helst materiale som er publisert av HRA Pharma på dette nettstedet, og du kan ikke kopiere noe av den grafikk som er gjengitt i noe materiale som er publisert på dette nettstedet.

Nothing contained herein shall be construed as conferring by implication, estoppels or otherwise any license or right under any patent or trademark of HRA Pharma, or any third party. Except as expressly provided above, nothing contained herein shall be construed as conferring any license or right to any copyright work of which HRA Pharma is the owner or licensee.

Tredjeparters nettsteder og lenker til andre nettsteder
Dette nettstedet vil kunne brukes som en portal til andre nettsteder relatert til nødprevensjon og HRA Pharmas behandling av nødprevensjonsmidler. Lenker eller henvisninger til andre nettsteder drevet av tredjeparter som HRA Pharma ikke har noen kontroll over, gis imidlertid kun for din praktiske orientering. På samme måte kan dette nettstedet være tilgjengelig fra tredjeparters lenker som HRA Pharma ikke har noen kontroll over. HRA Pharma avgir ingen garantier eller forespeilinger av noe slag med hensyn til nøyaktighet, aktualitet eller fullstendighet av noen opplysninger på slike nettsteder og påtar seg intet ansvar for noen tap eller materielle skader av noe slag som måtte oppstå på grunnlag av din bruk av slikt innhold eller slik informasjon. Inkludering av noen tredjepartslenke innebærer ikke noen støtte eller anbefaling fra HRA Pharma sin side.

Forbehold av rettigheter
HRA Pharma forbeholder seg retten til å endre eller slette materiale fra dette nettstedet når som helst uten varsel.

Regulerende lov
Fransk lov regulerer disse Bruksvilkår og fortolkningen av dem, og franske domstoler skal ha eksklusiv domsmyndighet til å avgjøre enhver tvist som oppstår på grunnlag av eller i forbindelse med disse Bruksvilkår.

Diverse
Hvis noen bestemmelse i disse Bruksvilkår finnes å være ulovlig, ugyldig eller umulig å håndheve, så skal slik bestemmelse skilles ut uten å påvirke gyldigheten, lovligheten eller håndhevingsmuligheten for de gjenværende bestemmelsene. Unntatt i tilfeller det uttrykkelig bestemmes, skal disse Bruksvilkårne utgjøre hele avtalen mellom deg og HRA Pharma med hensyn til bruken av dette nettstedet og innholdet.