Når bør du ta ellaOne® nødprevensjon?

Når skal du ta ellaOne®?

Om du har hatt ubeskyttet sex innenfor de siste 5 dagene, og du ikke ønsker å bli gravid, kan ellaOne® være et alternativ.

Om du har spørsmål om ellaOne®, har vi svarene som kan gjøre valget enklere for deg. Uansett om du lurer på om ellaOne® passer for deg, om du lurer på hvor ofte du kan bruke nødprevensjon eller om du har andre spørsmål, kan du lese ofte stilte spørsmål og få svar.

Når er det best å ta ellaOne®

Om du har hatt ubeskyttet sex, kondomet gled av eller sprakk, eller om du har glemt å ta p-pillen kan du redusere risikoen for en uønsket graviditet ved å ta ellaOne®. ellaOne®er mest effektivt om det tas så tidlig som mulig etter ubeskyttet sex, men kan tas inntil 120 timer (5 døgn) etter ubeskyttet sex og fortsatt være effektiv.

Hvordan tas ellaOne® nødprevensjon?

ellaOne® nødprevensjon er en angrepille som kan tas med litt vann når som helst på døgnet. Det er ingenting som tyder på at alkohol eller nikotin har noen innvirkning på effekten av ellaOne®. Om du kaster opp innen 3 timer etter å ha tatt ellaOne® må du ta en ny tablett.

Når bør jeg ikke ta ellaOne® nødprevensjon?

Du skal ikke ta ellaOne® om:

  • 1. Du allerede er gravid
    ellaOne® skal ikke tas av kvinner som er gravide eller mistenker at de er gravide. Angrepillen utsetter eggløsningen for å forhindre at du blir gravid, den vil ikke fremkalle en abort. Om du mistenker at du er gravid bør du ta en graviditetstest, og om den er positiv bør du konsultere din lege eller gynekolog for videre rådgivning.

  • 2.Du er allergisk mot ulipristalacetat eller noen av de andre ingrediensene i ellaOne®.
    (Ingrediensene angis på pakningsvedlegget – rådfør deg meg ansatte på apoteket eller med lege om du er usikker.)

Du bør prate med apotekspersonell eller lege om noen av situasjonene under gjelder deg

  • Om du er plaget av astma og tar orale glukokortikoider.

  • Om du lider av alvorlig leversykdom.

  • Les alltid pakningsvedlegget før bruk, og om du kjenner noen form for uro, prat med lege, gynekolog eller apotekspersonell før bruk av ellaOne®

Nyttig informasjon når du har tatt ellaOne®

ellaOne® nødprevensjon er angrepiller og skal kun brukes i nødstilfeller for å unngå uønsket graviditet etter ubeskyttet sex. ellaOne® skal ikke benyttes som regelmessig prevensjon. ellaOne® utsetter eggløsning, men kan ikke avbryte en påbegynt graviditet. Vær derfor nøye med å ta angrepillen så raskt det lar seg gjøre etter ubeskyttet sex. ellaOne® har effekt i inntil 5 dager etter ubeskyttet sex.

ellaOne® kan påvirke effekten av andre hormonelle prevensjonsmidler, som p-piller, p-plaster eller p-ring. Vær derfor nøye med å benytte prevensjon med barrierefunksjon, slik som kondomer, sammen med ditt vanlige prevensjonsmiddel, frem til neste menstruasjon etter bruk av ellaOne®.

Vær oppmerksom på at ingen prevensjonsmidler gir 100% beskyttelse mot graviditet. Effekten av angrepiller avhenger av når du har eggløsning, og tiden mellom ubeskyttet sex og bruk av angrepille. ellaOne® kan gjøre at din menstruasjon kommer senere eller tidligere enn normalt, men er den forsinket med mer enn 7 dager anbefaler vi at du tar en graviditetstest.